Datacenter

Optimale beschikbaarheid en veiligheid, constant in de gaten gehouden door onze medewerkers.

Wanneer u werkt in de cloud dan zijn al uw gegevens opgeslagen in een datacenter. Bij een public cloud zijn dat de datacenters van Microsoft, bij een private cloud is dat ons eigen datacenter en bij een hybride cloud is dat een combinatie van de datacenters van Microsoft en UnitIT.

UnitIT neemt het beheer van uw complete ICT-omgeving over: van server storage en netwerk tot de kantoorwerkplek en mobiele werkplek. Uw ICT-beheer uitbesteden bij UnitIT staat voor zekerheid voor u als klant, gebaseerd op wederzijdse afspraken (Service Level Agreement). U bepaalt zelf welke werkzaamheden u wilt uitbesteden aan UnitIT wanneer u intern niet over de juiste kennis beschikt.

Optimale voorzieningen

Vanzelfsprekend zijn alle voorzieningen (internet, stroomvoorziening, klimaatbeheersing en toegangscontrole) optimaal ingericht zodat we een zeer hoge beschikbaarheid kunnen garanderen, gecombineerd met een optimale beveiliging van uw gegevens. De meeste voorzieningen zijn hiertoe zelfs dubbel uitgevoerd.

ISO 27001:2013 gecertificeerd

Het datacenter is ISO 27001:2013 gecertificeerd. ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze standaard richt zich op het ontwikkelen, uitvoeren, controleren en verbeteren van een ISMS (‘Information Security Management System’), een systeem voor het beheren en beheersen van informatiebeveiliging. Belangrijk hierbij is dat informatiebeveiliging beschouwd wordt als een proces wat altijd een belangrijke rol speelt en blijft spelen binnen de organisatie.

Risicoanalyse

Eén van de zaken die zijn uitgevoerd voor het behalen van de certificering is het uitvoeren van een risicoanalyse. Alle mogelijke risico’s die de dienstverlening naar onze klanten in gevaar zou kunnen brengen is uitgewerkt in een uitgebreid document. Aan deze risico’s zijn maatregelen gekoppeld en is een rest-risico beoordeeld. Pas daarna zijn de onderdelen van ISO 27001:2013 toegevoegd aan het ISMS. Dit heeft als belangrijk voordeel dat er diverse zaken meegenomen worden in de toetsing, die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de certificering. Denk hierbij aan koeling, of de kwaliteit van de brandstofvoorraad voor onze dieselaggregaten. Alle zaken die voor onze klanten van wezenlijk belang zijn worden meegenomen in de jaarlijkse controles door onze auditor Loyds.

Als u geïnteresseerd bent in een rondleiding in het datacenter, neem dan contact met ons op.

datacenter_1

datacenter_2